Priser för besiktning

Priser för besiktning

Periodisk besiktning                    50,00 €
(fordon under 3500 kg)

Avgasmätning                             25,00 €

Eftergranskning                          20,00 €

Övriga tjänster fråga personalen

Tidsbokning 050 4522564 Om nätbokning full ring 050-5700698